กิจกรรม


จัดทำดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทร์)

โพสต์1 ส.ค. 2560 21:03โดยโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.ชัยภูมิ 1
ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ปี 2559

โพสต์15 ก.ค. 2559 00:52โดยโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ายาง ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา  ณ วัดบ้านป่ายาง


เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2559

โพสต์6 ก.ค. 2559 21:55โดยโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านป่ายาง ได้นำลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง


กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559

โพสต์4 ก.ค. 2559 20:22โดยโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านป่ายาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ (26 มิถุนายน) เพื่อรำลึกกวีเอกของโลกที่ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่ายิ่ง โดยได้จัดกิจกรรมการวาดภาพระบายสี การตอบคำถามวันสุนทรภู่ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและสนุกสนานกับกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

โพสต์4 ก.ค. 2559 20:13โดยโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านป่ายาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้คือ การอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก การกล่าวคำปฏิญาณตน การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด การจัดนิทรรศการ ประกวดวาดภาพระบายสี

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์4 ก.ค. 2559 19:59โดยโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนบ้านป่ายาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ การทำน้ำยาล้างจาน จากมะกรูด

โพสต์24 เม.ย. 2557 00:20โดยวันเพ็ญ เหล่าฤทธิ์

โรงเรียนบ้านป่ายาง  ได้จัดทำโครงงานการทำน้ำยาล้างจาน มะกรูด  โดยนักเรียนเป็นผู้จัดทำ และลงมือปฏิบัติจริง
 
 
 
 

การทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

โพสต์13 พ.ย. 2555 20:25โดยpenpenlaorit Laorit   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2559 19:44 โดย โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.ชัยภูมิ 1 ]

เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่ายาง ได้ทำกิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
 
 
 

ทัศนศึกษา

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา


คณะครูโรงเรียนบ้านป่ายาง ได้นำนักตั้งแต่ระดับปฐมวัย- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทางทะเล คือชายหาดสวนสน ที่จังหวัดระยอง  ในวัน 11 กันยายน 2555  เด็กๆ มีความสุขมากค่ะ (ฟ้องด้วยภาพ)

1-9 of 9