ทัศนศึกษา

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา

คณะครูโรงเรียนบ้านป่ายาง ได้นำนักตั้งแต่ระดับปฐมวัย- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทางทะเล คือชายหาดสวนสน ที่จังหวัดระยอง  ในวัน 11 กันยายน 2555  เด็กๆ มีความสุขมากค่ะ (ฟ้องด้วยภาพ)