กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

โพสต์4 ก.ค. 2559 20:13โดยโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.ชัยภูมิ 1
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านป่ายาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559 โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้คือ การอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก การกล่าวคำปฏิญาณตน การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การตอบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด การจัดนิทรรศการ ประกวดวาดภาพระบายสี

Comments