กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์4 ก.ค. 2559 19:59โดยโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.ชัยภูมิ 1
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนบ้านป่ายาง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ Comments