ข้อมูลบุคลากร


 
นายอภิวัฒน์  ปราณีตพลกรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายาง


นางวันเพ็ญ  เหล่าฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายธวัช  ทอมมัส
นักการภารโรง

 

นางภณิดา  เสริมกลิ่น
ครูผู้ช่วย
 
 
 
 
นางสาวพุทธชาติ  คะสกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

นายสุวัตร์  พัฒมะณี
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน